Skip to content

Analyse

Ridebane.no tilbyr analyse av topplaget.

Egenskapene til en ridebane varierer med årene, været, bruk, vedlikehold, osv. De subjektive vurderingene man gjør om banene er ofte like varierende.

Selve grunnen til at en ridebane ikke fungerer optimalt, kan skyldes en hel rekke faktorer i tillegg til vedlikehold, bruk og været. Det kan være sammensetningen av kornene, form og overflate eller type mineraler som kornene består av, til iblandet tilleggsprodukter, salt, humus, osv.

analyse 1

En analyse av topplaget vil gi detaljerte og objektive svar, som deretter ved utprøving, kan gi objektive svar på hva man kan gjøre for å forbedre banen uten at man må skifte ut hele topplaget. En analyse vil mao kunne forbedre egenskapene til banen og forlenge levetiden til sanden. Forlenget levetid vil også gi økonomisk gevinst i forhold til etableringskostnader fordelt på antall år.

2016 08 29 13.09.42

2016 08 29 13.10.43

Hvordan foregår en analyse

En innsendt prøve av sanden, vil bli testet med inntil 16 metoder. Den vil bli siktet etter NGI-skala og i ISO standardisert sikteutstyr fra Lermann i Tyskland. Videre benyttes kjemiske midler, elektroniske testapparater, brenning, tromling, knusning, mm. Testene gir svar på minerlatype, form, overfate, hardhet, fraksjonssammensetning, humus, slaminnhold, saltinnhold, tilleggsprodukter, massens egenskap til holde på vann, massens egenskap til å komprimering, friksjon, mm.

Dersom resultatene viser at man kan gjøre tiltak for å forbedre banen og øke levetiden, vil massen testes ut mot den eller de mulighetene.

 

Hvordan ta prøven:

En ridebane er sjelden lik over alt. Den varierer ofte i fuktighet, sammensetning, slitasje på sand og tilleggsprodukter, tykkelse på lagene, mm.

Ut fra undersøkelser ved flere ridebaner innendørs, er det ett sted på banen der det er påvist mest gjennomsnittlige resultat ved prøvetaking, enn andre steder. Det er merket med ring i figuren.

provetakingsplass

Ved prøvetaking utendørs er det fint om prøven blir tatt der solen skinner halve dagen. MAO ikke der det er mørkest og heller ikke der solen skinner hele dagen.

For å få en best mulig analyse er det viktig at man graver seg helt gjennom topplaget, som er på alt fra 5-15 cm. Noen ganger kan det nemlig ligge finere sandkorn, fiber, filt, bark, o.a. på toppen og grovere og mer sand lengre ned. Fyll prøveposen derfor med sand og tilleggsprodukter som representerer hele bunnen på prøvestedet. Posen bør inneholde rundt 500g og sendes i bobleplastkonvolutt til Stallmestern, Guribysagveien 10, 1350 Lommedalen.

Fukten i banen spiller en rolle for observasjon av prøven opp mot svar i spørreskjemaet. Det er derfor fint at man lukker posen helt, slik at fukten blir en faktor i analysen. På utebaner er det viktig at prøven tas en dag det ikke har regnet hele dagen og heller ikke sol i flere dager.

Dette må du gjøre om du ønsker en analyse av ridebanen:

1)  Ta sandprøven

Se beskrivelsen over og send i posten til Stallmestern, Guribysagveien 10, 1350 Lommedalen

2) Spørreskjema:

For å få en bedre helhetlig oversikt over banens oppbygning, bruk og vedlikehold er det viktig at spørreskjema fylles ut så godt det lar seg gjøre. Det gir svar på en del tilleggsspørsmål som er vanskelig å lese ut av sandprøven.

Fyll ut tilstandsrapport her

3) Bilder:

Ta gjerne noen bilder av banen, vanningsanlegg, redskaper til vedlikehold, mm og send det til post@ridebane.no. Det vil gi en enda bedre grunnlag for en god tilbakemelding.

 

Hvor lang tid:

Det tar ca. en uke etter at sandprøven er mottatt før man får tilbakemelding. Man vil da få tilsendt en rapport med resultater av analysen og forslag til mulige tiltak.

Hva koster en analyse

En analyse av en eksisterende ridebane med rapport koster 3200,- inkl moms.

En analyse av ny sand til vurdering for bruk, koster 2500,- inkl moms.

 

Kostnadsfri og uforpliktende prat

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ofte stilte spørsmål

Det kan skyldes mange ting men hovedsakelig feil i vedlikehold, samt sand og tilleggsprodukter som er knust til finere biter.
Ja, alle kan være gode , men alle kan også være dårlige.
Nei fordi sanden består av forskjellig type mineraler, de kommer fra forskjellige avsetninger, de siktes gjennom forskjellige maskiner, osv.
I de landene har man en kvartssand som er hard, mer ensartet i formen og egner seg derfor veldig godt til fiber/filt baner

Tilbake til toppen