Skip to content

Analyse – skjema

Skjema som skal fylles ut ser du her

Spørreskjema ridebane

Bruk tab for neste boks og mellomrom for kryss

MM slash DD slash YYYY
Er det utendørs ridebane
Er det innendørs ridebane
List
Row_Headers
Hvilke grener brukes banen oftest til
Hva er den subjektive opplevelsen.
For hard, myk, løs, død, glatt for lite swung, etc..
 
Vedlikehold:
Row_Headers
Hvor ofte sloddes banen?
Beskriv slodden som brukes - type, mm
Hvordan kjører dere med slodden
Kommer slodden helt inn til vantet eller rakes det?
Vedlikehold 1
Row_Headers
Hvor ofte harves topplaget?
Beskriv slodden som brukes - type, mm
Hvor dypt (mange cm) harves det? Helt ned til justeringslaget?
Vedlikehold 2
Row_Headers
Hvor ofte vannes det (Sommer, høst, vinter, vår)
Beskriv type vanningsanlegg
Dekker vanningsanlegget hele banen?
Er det nok trykk i vannet?
Vedlikehold 3
Row_Headers
JA
Noen ganger
Vedlikehold 4
Row_Headers
Banen saltes om vinteren
Banen saltes ikke om vinteren
Hvor mye salt benyttes?
Banens oppbygning
Row_Headers
Type - fraksjonsstørrelse i mm (størrelse på stein)
Hvor mye i cm eller m3
Når ble laget lagt?
Er det gjort justeringer? Hva og når
Hvem leverte?
 
Banens oppbygning 1
Row_Headers
Type duk om det er brukt
Mellom hvilke lag ligger duken?
Hvem har levert duken?
Er den sveiset sammen
Fungerer (drenerer) den og ligger den stabilt?
 
Tilleggsprodukter i topplaget:
Row_Headers
Kryss av for hva som er i topplaget
Hvor mye i cm eller m3
Når ble laget lagt?
Er produktene mye knust til mindre biter?
 

Tilbake til toppen