Skip to content

Om oss

Over alt i Norge finnes det ridebaner. De er innendørs, utendørs, små og store. Topplagene og bruken varierer, men en ting har alle til felles.

Brukerne ønsker at banen fungerer optimalt til en vær tid.

Thor Gunnar Mathisen startet firmaet i 2009, og har siden da gitt faglige råd og konsulenthjelp til nærmere 300 ridebaner i Norge, nettopp for å bidra til at banene er optimale.

Firmaet har eget laboratorium der både kjente og egen utviklede testmetoder brukes, for å teste både eksisterende topplag og gi vurdering av ny sand.

analyse

Det har blitt forsket mye på ridebanebunner og Thor Gunnar har god dialog med både forskning og andre nyutviklinger.

I tillegg har Thor Gunnar har hele tiden gående forsøk og forskning, for å øke kunnskap og dermed kunne tilby enda bedre bistand til ridebaner rundt om i Norge.

Noen av forsøkene dreier seg om tilskudd i topplag som gummi, tresorter, salt, mm. Det testes ut bruk av forskjellige sandtyper, knusning, komprimering og friksjon.

Thor Gunnar har bidratt til brosjyren “Ridebane – vedlikeholdsinformasjon”, holdt foredrag og skrevet veilederen for bygg og drift av hesteanlegg som lanseres høsten 2022.

 

Kontakt firmaet på post@ridebane.no eller bruk av kontaktskjemaet.

Tilbake til toppen