Skip to content

Etablering

Etablering av ny ridebane

Har man planer for ny ridebane ute så er det en del formelle ting som må på plass med myndighetene og ønsket plassering. Er den søknadspliktig, er det forhold på stedet som kan hindre byggingen eller slik at man må søke dispensasjoner. Må man evt finne erstatningsjorder for tap av dyrkbar mark, osv.

Hvor mange skal bruke banen, hva skal banen brukes til av ridegren eller kjøring, har man ønsker om type topplag, har man tilgang til vann, hvem skal stå for vedlikehold og hvor mye tid har den/de, har man ridehall så utebanen kan fryse til om vinteren, samt mange flere spørsmål som må avklares før man velger oppbyggingsmetode.

Ved etablering av ny ridebane innendørs så er det ofte enklere da man slipper å tenke på grunnforhold og drenering, men hvordan isoleres ridehuset, isoleres det i grunnen, er det vanntilgang, samt mer, er også faktorer som må tas hensyn til.

Pukk, grus, subbus og sand. Fins det egnede masser i nærheten og har man lokale krefter til bistand med etableringen, eller skal man leie inn entreprenører og kjøpe sand fra utlandet.

 

 

Bygging av ridebane

Mange spørsmål som må avklares

Det er som man forstår ikke bare å planere og hive utover noe sand.

Vi kan bistå med de rette spørsmål og avklaringer, for deretter å lage en god plan og evt søknader, slik at hestene får en bane med så gode egenskaper som mulig, slik at hestene kan prestere best mulig uten at de skader seg på kort eller lang sikt.

Ved nyetablering må man også huske på inngjerding, vanningsanlegg og utebelysning. Man må også kjøpe de rette vedlikeholdsredskapene.

Hva koster bistand til ny etablering av ridebane

Hvor mye bistand til etablering av en ny ridebane koster er ikke så lett å si på forhånd. Alt avhenger av om bistanden skal være fra a til å, eller kun f.eks. råd til selve oppbyggingen av ny bane. Kostandene kan derfor variere fra 1000 til 4-5000,- inkl moms.

Kostnadsfri og uforpliktende prat

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Ofte stilte spørsmål

Som oftest er det ikke det, men skal man legge banen på dyrket eller dyrkbar mark så må man søke dispensasjon fra jordloven. Er det andre restriksjoner som kulturlandskap, hekkene arter i skog som må felles, etc, så må man også søke dispensasjon.
Ja, alt ettersom hvilket topplag man ønsker og om det er en hobbybane for 2-3 hester eller en konkurranse bane for en rideklubb
Ja. Knust sand er fjell som sprenges og males ned til sand. Natursand er avsetninger etter istiden.
Ja, to sandkorn trenger vann for å "lime" seg sammen og gi et stabilt og godt underlag for hestene.
Til en viss grad, men vann fungerer aller best når det ikke er frost.
Ja. En fiber/filtbane skal primært sloddes, mens en "tradisjonell" ridebane må harves i dybden ved behov.
Nei, Vi selger kun kompetanse og faglig bistand

Tilbake til toppen