Skip to content

Bistand i over ti år

Nærmere 300 sandprøver er analysert siste årene og ingen er like.

Fra starten i 2009 har stadig flere tatt kontakt for bistand. Nå er det ukentlige henvendelser. Alt fra enkle spørsmål til “full” bistand.

De som har tatt kontakt har vært alt fra private små ridebaner til, stevnearenaer, klubber, fylker, kommuner, inne og ute, samt rundbaner, rakstrekker, ridebaner med fiber/filt, flis eller gummirasp.

Det som er spesielt og man skal huske på er at etter nesten 300 analyser av forskjellige ridebaner er ingen like. MAO det finnes ingen fasit på hvordan lage en ridebane med de beste egenskapene.

Alt dreier seg om egenskapene og sammensetningen av sand og tilleggsproduktene. I tillegg kommer vedlikehold og driftningen.

analyse 1

Tilbake til toppen