Skip to content

test

Spørreskjema ridebane

Bruk tab for neste boks og mellomrom for kryss

MM slash DD slash YYYY
Er det utendørs ridebane
Er det innendørs ridebane
List
Row_Headers
Hvilke grener brukes banen oftest til
Hva er den subjektive opplevelsen.
For hard, myk, løs, død, glatt for lite swung, etc..
 
Vedlikehold:
Row_Headers
Hvor ofte sloddes banen?
Beskriv slodden som brukes - type, mm
Hvordan kjører dere med slodden
Kommer slodden helt inn til vantet eller rakes det?
Vedlikehold 1
Row_Headers
Hvor ofte harves topplaget?
Beskriv slodden som brukes - type, mm
Hvor dypt (mange cm) harves det? Helt ned til justeringslaget?
Vedlikehold 2
Row_Headers
Hvor ofte vannes det (Sommer, høst, vinter, vår)
Beskriv type vanningsanlegg
Dekker vanningsanlegget hele banen?
Er det nok trykk i vannet?
Vedlikehold 3
Row_Headers
JA
Noen ganger
Vedlikehold 4
Row_Headers
Banen saltes om vinteren
Banen saltes ikke om vinteren
Hvor mye salt benyttes?
Banens oppbygning
Row_Headers
Type - fraksjonsstørrelse i mm (størrelse på stein)
Hvor mye i cm eller m3
Når ble laget lagt?
Er det gjort justeringer? Hva og når
Hvem leverte?
 
Banens oppbygning 1
Row_Headers
Type duk om det er brukt
Mellom hvilke lag ligger duken?
Hvem har levert duken?
Er den sveiset sammen
Fungerer (drenerer) den og ligger den stabilt?
 
Tilleggsprodukter i topplaget:
Row_Headers
Kryss av for hva som er i topplaget
Hvor mye i cm eller m3
Når ble laget lagt?
Er produktene mye knust til mindre biter?
 

Tilbake til toppen